Заліково-екзаменаційна сесія


ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ

ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ