Робочі програми дисциплін


ОБОВʼЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова

Курсова робота з історії релігії

Вступ до спеціальності

Історія зарубіжної та української культури

Традиційна логіка

Історія ранніх релігійних вірувань та культів

Історія державності України

Сучасна логіка

Соціологія релігії

Історія стародавньої філософії

Ранньохристиянська традиція та історія православ'я

Буддизм як релігійна традиція

Філософія середніх віків та доби Відродження

Естетика

Нова філософія XVI - XVIII ст.

Етика

Католицизм: історія і сучасність

Історія української філософії

Соціальна філософія

Історія слов'янської релігійної філософії

Теорія пізнання

Курсова робота з філософії релігії

Німецький ідеалізм

Сучасна світова філософія

Підготовка кваліфікаційної роботи

Основи екології й безпеки життєдіяльності

Вступ до університетських студій

Науковий образ світу

Вибрані розділи трудового права та підприємницької діяльності

Виробнича практика

Історія світової релігієзнавчої думки

Основи науково-дослідної роботи

Основи економічної теорії

Загальна та соціальна психологія

Українська літературна мова

Філософія

Психологія релігії

Філософія релігії

Політологія

Історія та теорія вільнодумства

Історія та сучасний стан релігій в Україні

Іслам як світова релігія

Релігійна етика та аксіологія

Історія міфології

Латина

Релігія стародавніх цивілізацій та національні релігії

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Блок дисциплін "Історія релігії та практичне релігієзнавство"

Релігієзнавча думка в Україні

Географія релігії

Теорія і історія релігійного мистецтва

Віроповчальні тексти

Релігійний фундаменталізм та екстремізм

Релігія і психотерапія

Сучасний стан православних церков в світі

Релігія в медіапросторі


Блок дисциплін "Філософія релігії, релігійна філософія та теологія"

Католицька філософія і теологія

Протестантська філософія та теологія

Патристика

Філософія релігії Гегеля

Софійність київського християнства

Розвиток містичних вчень

Класична буддійська філософія

Мусульманська філософія

ВИБІР З ПЕРЕЛІКУ

Перелік 1

Соціологія

Народна релігійність: світогляд і практики

Космологія в історії філософії

Культурні інститути та культурна політика

 

Перелік 2

Соціологія освіти

Історія цивілізацій

Фактори розвитку сучасного релігійного життя

Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і практика медіакультури

 

Перелік 3

Основи права

Релігія і наука: форми сучасного діалогу

Риторика

Історико-філософський art

 

Перелік 4

Менеджмент

Практикум з релігієзнавства

Ісламська та іудейська філософія Середньовіччя

Прикладна культурологія та візуальна антропологія

Основи піару

 

Перелік 5

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства

Філософське перекладознавство

Проблеми культурної ідентичності в сучасному світі

 

Перелік 6

Релігійні чинники політичних процесів

Езотеричні вчення та окультизм

Просвітництво - європейська прикладна історія філософії

Комунікативно-інформаційна функція релігії


Перелік 7

Релігія і псевдорелігії

Історія американської філософії

Культ в структурі повсякденності

Автобіографія в контексті історії філософії

Церковно-державні відносини в країнах Європи та США

 

Перелік 8

Соціально-політичні концепції християнства

Психологія ділового спілкування

Візуальні студії: історико-філософський контекст

Утопія vs антиутопія в історії філософії

Постсучасна філософія: pro et contra