Робочі програми дисциплінОБОВ'ЯЗКОВІ ДІСЦІПЛІНИ

Методика викладання соціально-політичних дисциплін

Психологія вищої школи

Асистентська практика

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Політичний екстремізм 

Політичний екстремізм (англійською мовою)

Кваліфікаційний іспит з політології

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Сучасна зарубіжна політологія

Політичні технології

Політична філософія

Аналіз державної політики

Політична глобалістика та критична геополітика

Проектний менеджмент у політиці

Проектний менеджмент у політиці (англійською мовою)

Зв'язки з громадськістю у політичній сфері

Професійна та корпоративна етика

Основи кратології

Парламентаризм

Науково-виробнича практика

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Політична регіоналістика
Євроінтеграційні процеси країнах Східної Європи
Політичне рішення
Феміністична критика класичної соціальної теорії
Технології управління політичними процесами
Теоретичні засади та технології політичного маркетингу
Психологія ділового спілкування
Політична антропологія
Бюрократія в сучасному суспільстві
Транзитологія
Технології соціально-психологічного та громадського тренінгу
Легітимація політичної влади
Деліберативна демократія

ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ"

Інтернет - технології в політиці
Порівняльна політологія
Політичне моделювання та основи політичного консалтингу
Політичні засади державної служби

ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ТЕОРЕТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ"

Методи політичних досліджень
Політичні ідеології
Політична модернізація та сучасні форми протестних рухів
Гендерні політики