Робочі програми дисциплін


ОБОВ'ЯЗКОВІ ДІСЦІПЛІНИ

Політична глобалістика та критична геополітика
Політичний екстремізм
Політичний екстремізм (англійською мовою)
Проєктний менеджмент в політиці
Проєктний менеджмент в політиці (англійською мовою)
Професійна та корпоративна етика
Основи кратології
Науково-виробнича практика
Сучасна зарубіжна політологія
Політичні технології
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
Аналіз державної політики
Зв'язки з громадськістю у політичній сфері
Парламентаризм


ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ (ПЕРЕЛІК 1)

Політична регіоналістика
Євроінтеграційні процеси країнах Східної Європи
Політичне рішення
Феміністична критика класичної соціальної теорії
Технології управління політичними процесам

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ (ПЕРЕЛІК 2)

Теоретичні засади та технології політичного маркетингу
Психологія ділового спілкування
Політична антропологія
Бюрократія в сучасному суспільстві
Транзитологія

ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ"

Інтернет - технології в політиці
Порівняльна політологія
Політичне моделювання та основи політичного консалтингу
Політичні засади державної служби

ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ТЕОРЕТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ"

Методи політичних досліджень
Політичні ідеології
Політична модернізація та сучасні форми протестних рухів
Гендерні політики