Робочі програми дисциплін


ОБОВ'ЯЗКОВІ ДІСЦІПЛІНИ:


Українська мова

Історія України

Іноземна мова 

Історія зарубіжних політичних учень

Загальна та соціальна екологія

Загальна теорія політики 

Вступ до політології 

Курсова робота з історії політичних учень

Курсова робота з загальної теорії політики

Політологічна практика

Соціологічна практика

Підготовка кваліфікаційної роботи

Історія політичної думки України

Вступ до університетських студій

Загальна психологія

Соціологія 

Партологія 

Політологічна теорія держави 

Практична політологія

Сучасний зарубіжний конституціоналізм

Сучасний український конституціоналізм 

Сучасна політична історія країн світу 

Етнополітологія 

Науковий образ світу 

Зарубіжна та українська культура 

Політична відповідальність 

Вибрані розділи трудового права та підприємницької діяльності

Демократія: від теорії до практики

Політична риторика

Історія філософії 

Місцеве управління та самоврядування

Традиційна логіка

Сучасна логіка (класична) 

Теоретична та практична філософія 

Політична конфліктологія 

Соціологічні методи досліджень політичних процесів

Публічне адміністрування 

Електоральна політологія 

Основи елітології 

Менеджмент політичних проєктів та політичне прогнозування

Методичні рекомендації щодо написання курсових і кваліфікаційних робіт, організації та проходження політологічної, педагогічної (асистентської) і науково-виробничої практик.

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Фахово-орієнтований вибірковий блок 1 (Політичний менеджмент)

Політичні режими та політична система України

Політико-правові аспекти соціального управління та муніципальний менеджмент

Екополітика та антикризовий менеджмент

Виборчі технології та сучасні інформаційні технології


Фахово-орієнтований вибірковий  блок 2 (Політичні комунікації)

Політична культура та політична мова

Комунікативні технології в політиці та політична іміджелогія

Взаємодія громадянського суспільства і держави та інформаційна політика

Соціальні засади політики та групи інтересів у політиці


Вибір з переліку №1 (студент обирає одну дисципліну)

Історія філософії України

Українознавча проблематика в культурологічних дослідженнях

Аналітика та медіааналітика в політиці

Стратегії та практики переговорів

Історичні форми української державності


Вибір з переліку №2(студент обирає одну дисципліну)

Соціальна психологія

Дискурсивна психологія 

Психологічні основи Public Relations 

Менеджмент соціокультурної діяльності 

Психологічні технології реклами 


Вибір з переліку №3 (студент обирає одну дисципліну)

Основи економічної теорії

Теорія суспільного вибору

Політична економія

Основи політичної конкуренції

Урбаністика та креативна економікаВибір з переліку №4 (студент обирає одну дисципліну)

Релігієзнавство

Релігійна етика та аксіологія

Культурна спадщина

Логіка та право: проблема взаємозвʼязку

Теорія та практика аргументації в політиці


Вибір з переліку №5 (студент обирає одну дисципліну)

Організація та діяльність політичних партій

Культура міжнаціональних відносин

Релігійні чинники політичного процесу

Національна безпека

Культура повсякденності


Вибір з переліку №6 (студент обирає одну дисципліну)

Політична психологія

Соціологія політики

Політичні партії та громадські організації в Україні

Основи психосемантики

Теорія ігор в політиці


Вибір з переліку №7 (студент обирає одну дисципліну)

Церковно-державні відносини

Конфлікти в публічній політиці

Особливості політичних систем країн Європи та Азії

Філософські теорії комунікації

Наука і релігія


Вибір з переліку №8 (студент обирає одну дисципліну)

Релігійний фундаменталізм і сучасна політика

Християнсько-соціальні концепції політики

Крос-культурні дослідження сучасних економік

Комунікаційна логіка і теорія аргументації

Етнополітична безпека


Вибір з переліку №9 (студент обирає одну дисципліну)

Етика

Міжконфесійні відносини

Людина в полікультурному суспільстві

Менеджмент культурних проектів

Основи експертної діяльності в галузі культури


Вибір з переліку №10 (студент обирає одну дисципліну)

Педагогіка

Основи педагогічної майстерності

Психологія організацій та управління персоналом

Педагогічна психологія

Психологія масової поведінки


Вибір з переліку №11

Естетика

Культурні інститути та культурна політика

Культурні дослідження символів

Арт-менеджмент

Некласична політична теорія