Робочі програми дисциплін


ОБОВ'ЯЗКОВІ ДІСЦІПЛІНИ

Філософія мови
Філософія мови (английською мовою)
Філософська герменевтика
Аналітична філософія ХХ ст.
Філософія країн Центральної та Східної Європи
Курсова робота
Науково-виробнича практика

Філософія логіки
Філософія логіки (англійською мовою)
Наука і релігія
Професійна та корпоративна етика
Філософські теорії комунікації
Філософська антропологія
Підготовка і захист кваліфікаційної роботи
Філософські проблеми логічного аналізу наукового знання
 

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ (ПЕРЕЛІК 1)

"Буття і час" Мартіна Гайдеггера
Історія філософії Східної Азії
Візуальні студії в історії філософії (англійською мовою)
Історико-філософська еволюція акторно-мережевої теорії
Сучасна топографія філософії
Інноваційне мисленняФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ЛОГІКА"

Семантичні теорії філософських культур сходу
Експериментальна філософія Девіда Гʼюма
Ідея університету: філософський вимір
Проблеми логічного аналізу юридичної аргументації
Сучасне логічне знання


ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ЕТИКА, ЕСТЕТИКА"

Ідеї "нової етики" в духовній культурі ХХ ст.
 
Етична думка в України
Л
юдська особистість як естетичний феномен
Сучасні візуальні практики і комунікація
Сучасні естетичні практики

ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ"

Соціальна і моральна епістемологія
Особисті модуси життя
Досвід і рефлексія
Філософія тілесності