Робочі програми дисциплін


ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ:

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДІСЦІПЛІНИ


Аналітична філософія ХХ ст.
Київська філософська традиція
Методика викладання філософії в закладах вищої освіти
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Наука й релігія
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
Професійна та корпоративна етика
Психологія вищої школи
Філософія країн Центральної та Східної Європи
Філософська антропологія
Філософська герменевтика
Філософські проблеми логічного аналізу наукового знання
Філософські теорії комунікації
Філософія мови (англ.)
Філософія мови (укр.)
Філософія логіки (англ.)
Філософія логіки (укр.)
Курсова робота


ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ:

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДІСЦІПЛІНИ

Асистентська практика
Науково-дослідна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ (ПЕРЕЛІК 1)

Буття і час М. Гайдегера
Інноваційне мислення
Історико-філософська еволюція акторно-мережевої теорії
Історія філософії Східної Азії
Сучасна топографія філософії
Філософська теологія і онтологія
Візуальні студії в історії філософії (англ.)
Візуальні студії в історії філософії (укр.)ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ЕТИКА, ЕСТЕТИКА"

Етична думка в Україні
Ідеї нової етики в духовній культурі ХХ ст.
Людська особистість як естетичний феномен
Науковий семінар етики та естетики
Практики морального самовдосконалення в контексті світових релігій
Сучасні візуальні практики і комунікація
Сучасні естетичні практики


ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ЛОГІКА"

Експериментальна філософія Д. Гʼюма
Ідея університету: філософський вимір
Історія логіки: світова та вітчизняна традиції
Науковий семінар з історії філософії та логіки
Проблема логічного аналізу юридичної аргументації
Семантичні теорії філософських культур сходу
Сучасне логічне знання

ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИБІРКОВИЙ БЛОК "ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ"

Досвід і рефлексія
Науковий семінар теоретичної і практичної філософії
Особистісні модуси буття
Прагматизм в сучасній філософії
Реабілітація блага у сучасній практичній філософії
Соціальна і моральна епістемологія 
Філософія тілесності