Освітньо-наукова програма "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО" (денна форма навчання)


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

ОПИСИ ОНП "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО":


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ОС "МАГІСТР" (проєкт 2021)
          Обговорення проєкту освітньої програми " Релігієзнавство" ОС "Магістр" 2021 (Гугл-форма) https://forms.gle/knwR9dqPZUirpmqn8

ОHП "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО" - денна форма навчання (2021 рік)
         
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

САЙТ КАФЕДРИ РЕЛІГЄЗНАВСТВА

ПИТАННЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

Гарант освітньої програми

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства Шавріна Ірина Валентинівна

Електронна пошта гаранта shavrina@knu.ua