Робочі програми дисциплін для вступив 2019-2020 рр.


ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ:

Обов'язкові дисципліни:

 1. ІНОЗЕМНА МОВА
 2. УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА
 3. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ
 4. ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА
 5. МЕТАФІЗИКА Й ОНТОЛОГІЯ
 6. СУЧАСНА ЛОГІКА
 7. ЕТИКА
 8. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
 9. НОВА ФІЛОСОФІЯ (XVI-XVIII СТ.)
 10. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ
 11. ЕСТЕТИКА
 12. ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА
 13. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
 14. СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ
 15. ПОЛІТОЛОГІЯ
 16. ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ
 17. ЕПІСТЕМОЛОГІЯ
 18. НОВА ФІЛОСОФІЯ (ХІХ ст.)
 19. ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТУДІЙ
 20. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ Й БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 21. НАУКОВИЙ ОБРАЗ СВІТУ
 22. ВИБРАНІ РОЗДІЛИ ТРУДОВОГО ПРАВА І ОСНОВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 23. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
 24. КУРСОВА РОБОТА З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
 25. КУРСОВА РОБОТА З ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 26. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 27. СОЦІОЛОГІЯ
 28. ФІЛОСОФІЯ СХОДУ
 29. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН
 30. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ
 31. ДРЕВНЬОГРЕЦЬКА МОВА
 32. ЛАТИНА
 33. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
 34. ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ
 35. ЕРИСТИКА
 36. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ
 37. РИТОРИКА
 38. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
 39. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
 40. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ
 41. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
 42. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Вибіркові компоненти

 1. МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
 2. МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
 3. ТВОРЧІСТЬ В ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 4. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПАРАДИГМИ МОРАЛЬНИХ ДОБРА І ЗЛА
 5. ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І ЕКОЕТИКА
 6. МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТА ЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 7. СУЧАСНА ТЕОРІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ І ПРАГМАТИКА
 8. ЛОГІКА ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
 9. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ХІХ-ХХ СТ.
 10. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА ДЕКОНСТРУКЦІЯ МАРКСИСТСЬКО- ЛЕНІНСЬКОЇ ТЕОРІЇ
 11. ДИСКУРСИ ІДЕНТИЧНОСТІ
 12. МЕТОДОЛОГІЇ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
 13. МАСОВІ СПІЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ КОНТЕКСТИ
 14. ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ
 15. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ
 16. ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА
 17. ФІЛОСОФСЬКА ТЕКСТОЛОГІЯ
 18. ФІЛОСОФСЬКЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
 19. ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
 20. СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС
 21. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ART
 22. СВІТОГЛЯД: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
 23. РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 24. БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ
 25. ХРИСТИЯНСЬКА ТЕОРЕТИЧНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ У ФІЛОСОФІЇ ВІДРОДЖЕННЯ
 26. SCIENCE ART: НАУКОВЕ МИСТЕЦТВО
 27. ДОРОГОВКАЗИ ГЕГЕЛЬЯНСТВА: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ
 28. СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ І ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 29. АКСІОЛОГІЯ
 30. КУЛЬТУРНА ТА СТРУКТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ
 31. СТРУКТУРАЛІЗМ ТА ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ
 32. ПРОСВІТНИЦТВО - ЄВРОПЕЙСЬКА ПРИКЛАДНА ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ
 33. ЖИТТЯ, СМЕРТЬ ТА БЕЗСМЕРТЯ: СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
 34. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ
 35. ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНОЇ МОВИ
 36. ПОСТСУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ: PRO ET CONTRA
 37. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ
 38. ФІЛОСОФСЬКА ЛОГІКА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ
 39. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА ДЕКОНСТРУКЦІЯ МАРКСИСТСЬКО- ЛЕНІНСЬКОЇ ТЕОРІЇ
 40. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
 41. АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ: САМОБУТНІСТЬ ЧИ НАСЛІДУВАННЯ
 42. ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ
 43. ФІЛОСОФІЯ ДІЇ

Вибір з переліку

 1. СУЧАСНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 2. ОСНОВИ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ
 3. ІСТОРІЯ МІФОЛОГІЇ
 4. ІСТОРІЯ ТЕАТРУ ТА КІНО
 5. КОСМОЛОГІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ