Прогами та розклад фахових вступних випробувань для ОС "Магістр"

 

Програми вступних випробувань для здобувачів вищої освіти у 2022 році ОС "Магістр":

Спеціальність "033 філософія", денна форма навчання:
    Основний (фаховий) іспит
    Зразок завдань


Спеціальність "033 філософія", заочна форма навчання:
    Основнй (фаховичй) іспит
    Зразок завдань


Спеціальність "052 політологія", денна форма навчання:
    Основний (фаховий) іспит
     Зразок завдань


Спеціальність "052 політологія", заочна форма навчання:
    Основний (фаховий) іспит
     Зразок завдань


Спеціальність "031 релігієзнавство", денна форма навчання:

     Основний (фаховий) іспит
     Зразок завдань

Спеціальність "034 культурологія", денна форма навчання:
     Основний (фаховий) іспит
     Зразок завдань