Освітньо-професійна програма "ФІЛОСОФІЯ" (денна та заочна форми навчання)ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

ОПИСИ ОПП "ФІЛОСОФІЯ":

Обговорення проєкту ОПП "Філософія" ОР Бакалавр 2023 (Гугл-форма)

Обговорення проєкту освітньої програми "Філософія" ОС "Бакалавра" 2021 р. (Гугл-форма)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ:

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ:

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН:

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

ПИТАННЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ