Освітньо-наукова програма "ПОЛІТОЛОГІЯ" (денна форма навчання)


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

ОПИСИ ОНП "ПОЛІТОЛОГІЯ" для денної форми навчання:

Проект ОHП "Політологія" ОР "магістр" денна форма - 2021
        Обговорення проекту Освітньо-наукової програми "Політологія" ОР "Магістр" денна 2021 (Гугл-форма)

ОHП "Політологія" ОР "магістр" денна форма - 2021

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПИТАННЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ