Робочі програми навчальних дисциплін


Кафедра історії філософії

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ [Філософія, Ч.2] (Алєксандрова Олександра Василівна)
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ 
[Релігієзнавство] (Алєксандрова Олександра Василівна)
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ 
[Релігієзнавство] (Алєксандрова Олександра Василівна)
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ [Філософія] (Алєксандрова Олександра Василівна)

ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ (Варениця Ольга Петрівна
)
СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ (
Варениця Ольга Петрівна)
СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ [Релігієзавство] (Варениця Ольга Петрівна,
Соболевський Ярослав Андрійович)

СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ [Філософія] (Варениця Ольга Петрівна, Титаренко Вадим Анатолійович)


ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ХІХ-ХХІ СТОЛІТТЯ 
[Політологія](Ільїна Галина Володимирівна)
ХРИСТИЯНСЬКА ТЕОРЕТИЧНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ У ФІЛОСОФІЇ ВІДРОДЖЕННЯ [Філософія](Ільїна Галина Володимирівна)

НІМЕЦЬКА ІРРАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ (Кириченко Михайло Сергійович)
СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ [Політологія] 
(Кириченко Михайло Сергійович)
НОВА ФІЛОСОФІЯ XVI-XVIII ст. (Кириченко Михайло Сергійович)
ФІЛОСОФІЯ ХХ-ХХІ СТ. (Кириченко Михайло Сергійович)

НОВА ФІЛОСОФІЯ XVI-XVIII ст. (Ч. І)(Кононенко Тарас Петрович, Хома Олег Ігоревич)

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ Ч. І (Гнатовська Ганна Василівна)
КИЇВСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ТРАДИЦІЯ (Гнатовська Ганна Василівна)
ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНІ ТЕОРІЇ ФІЛОСОФСЬКИХ КУЛЬТУР СХОДУ (Гнатовська Ганна Василівна)
ФІЛОСОФІЯ СХОДУ  
(Гнатовська Ганна Василівна)

АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ: САМОБУТНІСТЬ ЧИ НАСЛІДУВАННЯ (Соболєвський Ярослав Андрійович)

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 
[Культурологія] (Труш Тетяна Василівна)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ [Політологія Ч.І] (Труш Тетяна Василівна)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 
[Політологія Ч.ІІ] (Труш Тетяна Василівна)
ФІЛОСОФІЯ/PHILOSOPHY 
[Міжнародне право/англомовна програма] Титаренко Вадим Анатолійович

Кафедра теоретичної і практичної філософії

РЕАБІЛІТАЦІЯ БЛАГА У СУЧАСНІЙ ПРАКТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ [Теоретична та практична філософія] (Баумейстер А.О.)
ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА [Теоретична та практична філософія] (Баумейстер А.О.)
МЕТАФІЗИКА Й ОНТОЛОГІЯ [Теоретична та практична філософія] (Баумейстер А.О. 
Дем’янов В.О.)

ФІЛОСОФІЯ [Політологія] (
Богачов А.Л. Лактіонова А.В.)
ФІЛОСОФСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА (Богачов А.Л.)
ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ 
(Богачов А.Л.)
ФІЛОСОФІЯ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ (Богачов А.Л.)
ФІЛОСОФІЯ МОВИ (Богачов А.Л.)
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОНТОЛОГІЯ М. ГАЙДЕҐЕРА (Богачов А.Л.)

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ (Бойченко М.І., Якубіна В.Л.)
ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ (Бойченко М.І., Якубіна В.Л.)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН (Бойченко М.І)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
[Заочна форма] (Бойченко М.І)
ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 
(Бойченко М.І)
ФІЛОСОФСЬКІ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ 
(Бойченко М.І)

ФІЛОСОФІЯ [Культурологія Семестр 3] (Дем’янов В.О. Ковалевич В.В.)

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ [Семестр 5](Приходько Володимир Володимирович)
ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ [
Культурологія](Приходько Володимир Володимирович)
ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ [Семестр 7](Приходько Володимир Володимирович)
ФІЛОСОФІЯ ТІЛЕСНОСТІ (Приходько Володимир Володимирович)
СЕМІОТИКА ТА ЛІНГВІСТИКА [Культурологія] (Приходько Володимир Володимирович)

ДОСВІД І РЕФЛЕКСІЯ (Кебуладзе В.І.)
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ 
[Культурологія Семестр 1] (Кебуладзе В.І.)
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ [Філософія] (Кебуладзе В.І.)

ПРАГМАТИЗМ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 
[Теоретична та практична філософія] (Лактіонова А.В.)
СОЦІАЛЬНА І МОРАЛЬНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ (Частина 2. Моральна епістемологія) 
[Теоретична та практична філософія] (Лактіонова А.В.) 

ЕПІСТЕМОЛОГІЯ (Шашкова Л.О.)
ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ (
Шашкова Л.О.)
НАУКА І РЕЛІГІЯ (Шашкова Л.О.)
СОЦІАЛЬНА І МОРАЛЬНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ
[Частина 1](Шашкова Л.О.)

МАСОВІ СПІЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ КОНТЕКСТИ 
[Семестр 7] (Якубіна В.Л.)
МАСОВІ СПІЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ КОНТЕКСТИ [Семестр 6] (Якубіна В.Л.)
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 
[Семестр 5] (Якубіна В.Л.) 
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 
[Семестр 4] (Якубіна В.Л.)
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
[Заочна форма; Семестр 8,9] (Якубіна В.Л.)
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА [Стаціонар; Семестр 7] (Якубіна В.Л.)
ФІЛОСОФІЯ 
(Якубіна В.Л.)

Програми "Доктор філософії"

ІСТОРИЧНІ ПРОЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ (Пролеєв С.В.)
ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ (Бойченко М.І.,
Богачов А.Л.)
ПЕРСПЕКТИВИ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ: КОНЦЕПЦІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ (
Кебуладзе В.І.; Приходько В.В.)
ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ (
Дем’янов В.О., Баумейстер А.О.)
ЦІННІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ (Губерський Л.В.; Шашкова Л.О.)
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (
Шашкова Л.О.; Баумейстер А.О.)

Кафедра логіки

ІСТОРІЯ ЛОГІКИ В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ (Алексюк Ігор Анатолійович)
ЛОГІКА [Хімія](Алексюк Ігор Анатолійович)
ЛОГІКА [Біологія (високі технології)] (Алексюк Ігор Анатолійович)
СУЧАСНА ТЕОРІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ ТА ФОРМАЛЬНА ПРАГМАТИКА (Алексюк Ігор Анатолійович)
ФІЛОСОФІЯ МОВИ 
(Алексюк Ігор Анатолійович)

ВСТУП ДО ЛОГІКИ [Інститут філології] (Демірська Інна Олександрівна)
ВСТУП ДО ЛОГІКИ [Інститут філології - східна філологія] (Демірська Інна Олександрівна)
ЛОГІКА [Політологія. Семестр - 1] (Конверський Анатолій Євгенович, Демірська Інна Олександрівна)
ЛОГІКА [Політологія. Семестр - 2] (Демірська Інна Олександрівна)
РИТОРИКА (Демірська Інна Олександрівна)

ЕРИСТИКА. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦІЇ (Колотілова Наталія Андріївна)
РИТОРИКА 
(Колотілова Наталія Андріївна)
РИТОРИКА 
[Релігієзнавство](Колотілова Наталія Андріївна)
ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА (Колотілова Наталія Андріївна)
СУЧАСНА ЛОГІКА[Релігієзнавство](Колотілова Наталія Андріївна)
СУЧАСНА ЛОГІКА[Філософія](Колотілова Наталія Андріївна)


ПОЛІТИЧНА РИТОРИКА (Крикун Віталій Юрійович)
РИТОРИКА
[Біологія] (Крикун Віталій Юрійович)
РИТОРИКА [Культурологія Семестр 5] (Крикун Віталій Юрійович)
РИТОРИКА [Культурологія - Семестр 8] (Крикун Віталій Юрійович)

РИТОРИКА І ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО 
[Журналістика. Реклама і зв‘язки з громадськістю - Семестр 8] (Крикун Віталій Юрійович)
ЕРИСТИКА. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦІЇ (Крикун Віталій Юрійович)
ЕРИСТИКА. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦІЇ [Історія](Крикун Віталій Юрійович)
РИТОРИКА [Журналістика. Реклама і зв‘язки з громадськістю - Семестр - 7] (Крикун Віталій Юрійович)

СУЧАСНА ЛОГІКА (Хоменко Ірина Вікторівна)
ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА 
(Хоменко Ірина Вікторівна)

СУЧАСНЕ ЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ: НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Щербина Олена Юріївна, Алексюк Ігор Анатолійович, Колотілова Наталія Андріївна)
РИТОРИКА [Економічна кібернетика] 
(Щербина Олена Юріївна)
РИТОРИКА [Менеджмент організацій] (Щербина Олена Юріївна)
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ 
(Щербина Олена Юріївна)
КОМУНІКАЦІЙНА ЛОГІКА І ТЕОРІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ 
(Щербина Олена Юріївна)
ЛОГІКА ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
(Щербина Олена Юріївна)

Програми "Доктор філософії"

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА 
(Щербина Олена Юріївна)
ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ В ДІЛОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ 
(Хоменко Ірина Вікторівна)
ФІЛОСОФСЬКА ЛОГІКА 
(Щербина Олена Юріївна)
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 
(Хоменко Ірина Вікторівна)

Кафедра філософії та методології науки

ФІЛОСОФІЯ [фізика високих енергій, ядерна енергетика, оптика, оптотехніка, молекулярна фізика, фізика космосу, теоретична фізика, фотоніка, фізика металів, фізика функціональних матеріалів, квантова теорія поля, фізичне матеріалознавство] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
[Управління ризиками та страхування,міжнародна економіка] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
[Економічна кібернетика, корпоративні фінанси, менеджмент державних фінансів] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Прикладна статистика] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
[Економіка підприємства,Екологічний менеджмент та підприємство, Облік та аудит] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент інноваційної діяльності, Банківська справа] (Білоус Тетяна Миколаївна)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Додаток до навчальної програми[Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент інноваційної діяльності, Банківська справа] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Економічна теорія] (Білоус Тетяна Миколаївна)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Фізичний факультет] (Добронравова Ірина Серафимівна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Радіофізика, електроніка, компьютерні системи] (Добронравова Ірина Серафимівна)
ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ [Філософія] (Добронравова Ірина Серафимівна)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Інститут журналістики] (Горська К.О., Сидоренко Л.І.)

ФІЛОСОФІЯ [Безпека інформаційних і комунікаційних систем, управління інформаційною безпекою] (Комар Олена Вікторівна)
ФІЛОСОФІЯ [Хімія] (Комар Олена Вікторівна)

ФІЛОСОФІЯ
[Геологія] (Кравчук Андрій Андрійович)
ФІЛОСОФІЯ [Біотехнології та біоінженерія] (Кравчук Андрій Андрійович)
ФІЛОСОФІЯ [Інженерія комп’ютерних систем і мереж. Семестр 7(Кравчук Андрій Андрійович)
ФІЛОСОФІЯ [Інженерія комп’ютерних систем і мереж. Семестр 3] (Кравчук Андрій Андрійович)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
[Біологія(Нуріщенко Н.Є., Огнев’юк.Г.З., Сидоренко Л.І.)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Екологія(Нуріщенко Н.Є., Огнев’юк.Г.З., Сидоренко Л.І.)

ФІЛОСОФІЯ [Інформатика, Системний аналіз, Програмна інженерія] (Петрущенков Сергій Петрович, Савинська Інна Володимирівна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Математика, Прикладна та теоретична статистика, Актуарна та фінансова математика,Комп’ютерна механіка] 
(Петрущенков Сергій Петрович)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Педагогіка вищої школи, Соціальна педагогіка, Управління навчальним закладом] (Петрущенков Сергій Петрович)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Психологія, Соціальна робота, Соціальна реабілітація] (Петрущенков Сергій Петрович)
ФІЛОСОФІЯ [Біологія] (Петрущенков Сергій Петрович)

ФІЛОСОФІЯ [Прикладна фізика] (Павлов Юрій Валерійович, Савинська Інна Володимирівна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
[Політологія] (Павлов Юрій Валерійович)
ФІЛОСОФІЯ [Біологія] (Павлов Юрій Валерійович)

ФІЛОСОФІЯ [Математика, Комп’ютерна математика, Комп’ютерна механіка, Статистика] (Руденко Ольга Валентинівна, Чайка Яна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 [Філософія, Культурологія, Релігієзнавство] (Руденко Ольга Валентинівна, Добронравова Ірина Серафимівна, Чайка Яна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ [Публічне управління та адміністрування(Руденко Ольга Валентинівна)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
[Філософія] 
(Руденко Ольга Валентинівна)

ФІЛОСОФІЯ [Інженерія програмного забезпечення] (Савинська Інна Володимирівна)

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА [Біологія] (Сидоренко Л.І.)
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА [Екологія] (Сидоренко Л.І.)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Географія. Семестр 1] (Сидоренко Л.І.)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Географія. Семестр 2(Сидоренко Л.І.)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Соціологія] (Цимбалюк Н.М., Пипич А.І., Огневюк З.Г.)

ФІЛОСОФІЯ [Прикладна математика] (Чуйко Вадим Леонідович, Савинська Інна Володимирівна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Компютерні науки, прикладна математика] (
Чуйко Вадим Леонідович)

Програми "Доктор філософії"

ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ І ЕПІСТЕМОЛОГІЯ НАУКИ 
(Добронравова Ірина Серафимівна) 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗУМІННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРАКТИК НАУКИ 
(Білоус Тетяна Миколаївна)


Кафедра філософії гуманітарних наук

ФІЛОСОФІЯ [Фінанси і кредит] (Власенко Федір Павлович)
ФІЛОСОФІЯ [
Правознавство (мова навчання російська)(Власенко Федір Павлович)
ФІЛОСОФІЯ [Журналістика] (Власенко Федір Павлович)

ФІЛОСОФІЯ [Історія та археологія] (Губерський Леонід Васильович)

ФІЛОСОФІЯ
 
[Облік і аудит] (Діденко Лариса Віталіївна)
ФІЛОСОФІЯ [Фінанси і кредит] (Діденко Лариса Віталіївна)
ФІЛОСОФІЯ [Філологія. Переклад.] (Діденко Лариса Віталіївна)

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ (Іщенко Олена Миколаївна)
ФІЛОСОФІЯ [Економіка підприємства] (Іщенко Олена Миколаївна)
ФІЛОСОФІЯ [Економічна кібернетика] (Іщенко Олена Миколаївна)

ФІЛОСОФІЯ [Міжнародний бізнес] (Колотило Володимир Володимирович)
ФІЛОСОФІЯ [Країнознавство (американістика та сходознавство)] (Колотило Володимир Володимирович)
ФІЛОСОФІЯ [Міжнародна інформація, Країнознавство] (Колотило Володимир Володимирович)

ФІЛОСОФІЯ [Менеджмент організацій] (Левченюк Євгенія Вікторівна)
ФІЛОСОФІЯ [Міжнародне право] (Левченюк Євгенія Вікторівна)
ФІЛОСОФІЯ [Економіка підприємництва] (Левченюк Євгенія Вікторівна)
КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН 
[Політологія] (Левченюк Євгенія Вікторівна)
ФІЛОСОФІЯ [Економіка підприємництва] (мова навчання російська) (Левченюк Євгенія Вікторівна)
ФІЛОСОФІЯ [Фінанси, банківська справа і страхування] (мова навчання російська) (Левченюк Євгенія Вікторівна)

ФІЛОСОФІЯ [Правознавство] (Приятельчук А.О., Ярошовець В.І., Корабльова В.М., Товмаш Д.А., Власенко Ф.П..)

ФІЛОСОФІЯ [Прикладна статистика] 
(Сайтарли Інна Анатоліївна)
ФІЛОСОФІЯ ГЕНДЕРУ [Культурологія](Сайтарли Інна Анатоліївна)

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
 
[Філологія] (Сєрова Юлія Володимирівна)
ФІЛОСОФІЯ [Філологія(Сєрова Юлія Володимирівна)

ФІЛОСОФІЯ [Соціологія, соціальні технології] (Скалацький Вячеслав Миколайович)

Кафедра етики, естетики і культурології

ЕСТЕТИКА (Буцикіна Євгенія Олександрівна
МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ (Буцикіна Євгенія Олександрівна)
НАУКОВИЙ СЕМІНАР ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Буцикіна Євгенія Олександрівна
)
НАУКОВИЙ СЕМІНАР ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Буцикіна Євгенія Олександрівна 
)
НАУКОВИЙ СЕМІНАР ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ [Культурологія](Буцикіна Євгенія Олександрівна)
ПРАКТИКУМ «МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ»(Буцикіна Євгенія Олександрівна)

МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (Частина 1 «Моральні проблеми сучасності», Частина 2 «Естетичні проблеми сучасності»)
[Етика та естетика] (Гриценко Валентина Степанівна, Маслікова Ірина Ігорівна)

ЕСТЕТИКА У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИКАХ [Культурологія](Гриценко Валентина Степанівна)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Телекомунікації та радіотехніка] (Гриценко Валентина Степанівна)
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (Ч.1 – ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ) 
[Релігієзнавство] (Гриценко Валентина Степанівна)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ [Історія] (Гриценко Валентина Степанівна)
ТЕОРЕТИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ [Етнокультурологія та іноземна мова] (Гриценко Валентина Степанівна)
ТИПОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРНИХ РЕГІОНІВ СВІТУ: МІЖКУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Ч.1 Індійський культурний регіон, Ч.2 Далекосхідний культурний регіон 
[Культурологія](Гриценко Валентина Степанівна, Шинкаренко Олена Василівна)

ЕСТЕТИКА (Панченко Валентина Іванівна, Живоглядова Ірина Вікторівна)
ЕСТЕТИКА (Живоглядова Ірина Вікторівна, Павлова Олена Юріївна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
ТВОРЧІСТЬ В ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (Живоглядова Ірина Вікторівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
ЕТИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МЕНТАЛЬНОСТІ [Культурологія] (Живоглядова Ірина Вікторівна)
КУЛЬТУРА ЯК РЕСУРС СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
[Культурологія] (Живоглядова Ірина Вікторівна)
КОНЦЕПЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
[Культурологія] (Живоглядова Ірина Вікторівна)
КУЛЬТУРА США ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
[Культурологія] (Живоглядова Ірина Вікторівна)
КОНЦЕПЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 [Культурологія] (Живоглядова Ірина Вікторівна, Павлова Олена Юріївна)

ЕТИКА (Маслікова Ірина Ігорівна, Єфіменко Віталій Віталійович)
БАГАТОВИМІРНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ (ЧАСТИНА 1. СИМВОЛИ В КУЛЬТУРНИХ СИСТЕМАХ СВІТУ. ЧАСТИНА 2. МОРАЛЬНИЙ ВИМІР СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ) (Стоян Світлана Петрівна, Маслікова Ірина Ігорівна)
КРОС-КУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІК (Маслікова Ірина Ігорівна)
КУЛЬТУРНІ ІНСТИТУТИ ТА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА (Маслікова Ірина Ігорівна)
КУЛЬТУРНІ ІНСТИТУТИ ТА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА (Маслікова Ірина Ігорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Маслікова Ірина Ігорівна)
МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (Частина 1 «Моральні проблеми сучасності», Частина 2 «Естетичні проблеми сучасності») [Етика та естетика] (Гриценко Валентина Степанівна, Маслікова Ірина Ігорівна)
МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [Культурологія] (
Маслікова Ірина Ігорівна)

ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І ЕКОЕТИКА (Буцикіна Євгенія Олександрівна, Нападиста Валентина Григорівна, Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ЕТИКА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ (Нападиста Валентина Григорівна)
КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Погрібна Наталія Володимирівна)
ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Сагайдак Юлія Анатоліївна)
ЭТИКА БИЗНЕСА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Баюра Дмитро Олександрович, Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Красота Олена Вадимівна, Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Пащук Лідія Віталіївна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Бойко Катерина Валентинівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Євтушевська Ольга Володимирівна, Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Погрібна Наталія Володимирівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)

ЕСТЕТИКА (Павлова Олена Юріївна, Живоглядова Ірина Вікторівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 
[Культурологія] (Павлова Олена Юріївна)
ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНУ [Культурологія] (Павлова Олена Юріївна)

ЕСТЕТИКА (Панченко Валентина Іванівна, Живоглядова Ірина Вікторівна)
МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ (Панченко Валентина Іванівна, Буцикіна Євгенія Олександрівна)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА (Панченко Валентина Іванівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
КУЛЬТУРА США ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ [Культурологія] (Панченко Валентина Іванівна, Живоглядова Ірина Вікторівна)
МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ 
[Культурологія] (Панченко Валентина Іванівна)

ІСТОРІЯ МОРАЛЬНІСНОЇ КУЛЬТУРИ (Подолян Галина Петрівна)
ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА (
Подолян Галина Петрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Олтаржевський Дмитро Олегович, Серажим Катерина Степанівна, Чекмишев Олександр Вікторович, Подолян Галина Петрівна)
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АКТУАРІЯ (Подолян Галина Петрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Подолян Галина Петрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Подолян Галина Петрівна)
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І ЕКОЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І ЕКОЕТИКА (Буцикіна Євгенія Олександрівна, Нападиста Валентина Григорівна, Рихліцька Оксана Дмитрівна)
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО СВІТУ (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА (за фахом)(Рихліцька Оксана Дмитрівна)

ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рогожа Марія Михайлівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рогожа Марія Михайлівна)

БАГАТОВИМІРНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ (ЧАСТИНА 1. СИМВОЛИ В КУЛЬТУРНИХ СИСТЕМАХ СВІТУ. ЧАСТИНА 2. МОРАЛЬНИЙ ВИМІР СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ) (Стоян Світлана Петрівна, Маслікова Ірина Ігорівна)
ЕСТЕТИКА (Стоян Світлана Петрівна)
ЕСТЕТИКА (Стоян Світлана Петрівна)
ЕСТЕТИКА (Стоян Світлана Петрівна)
СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА (Стоян Світлана Петрівна)
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МЕДІА КУЛЬТУРИ (Стоян Світлана Петрівна)

ЕСТЕТИКА (Живоглядова Ірина Вікторівна, Павлова Олена Юріївна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
ТВОРЧІСТЬ В ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (Живоглядова Ірина Вікторівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА (Панченко Валентина Іванівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
ІСТОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (Тормахова Анастасія Миколаївна)
ПРАКТИКУМ З МЕНЕДЖМЕНТУ КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ (Тормахова Анастасія Миколаївна)
МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ (Тормахова Анастасія Миколаївна)
ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА XX-XXI СТ. В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (Частина «Музична культура XX-XXI ст. в умовах глобалізації») (Тормахова Анастасія Миколаївна)

ЛЮДИНА В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (Шинкаренко Олена Василівна, Єфименко Віталій Віталійович)
ЕТИКА (Шинкаренко Олена Василівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Шинкаренко Олена Василівна)
ТИПОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРНИХ РЕГІОНІВ СВІТУ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ. ІНДІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН (Шинкаренко Олена Василівна, Маслікова Ірина Ігорівна)
ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА (Шинкаренко Олена Василівна)
ЕТИКА (Шинкаренко Олена Василівна)

Програми "Доктор філософії"

АНТРОПНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 
(Панченко Валентина Іванівна)
АРХЕТИПИ ТА КУЛЬТУРА (
Живоглядова Ірина Вікторівна) 
ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА 
 (Павлова Олена Юріївна)
ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ІНСТИТУТІВ
(Маслікова Ірина Ігорівна)
ОЦІНОЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
(Рогожа Марія Михайлівна)
CULTURAL INSTITUTIONS STUDIES (Маслікова Ірина Ігорівна) 

Кафедра української філософії та культури

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Біологія] (Бежнар Г.П.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Геологія] (Бежнар Г.П.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Фізика] (Бежнар Г.П.)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Оптотехніка] (Вдовиченко Г.В.)
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [Культурологія] (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Математика, Статистика] (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Прикладна математика] (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Природнича географія] (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛІСТИКА (Вдовиченко Г.В.)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Гідрологія] (Заруцька О.А.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Туризм] (Заруцька О.А.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Інформатика] (Заруцька О.А.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Прикладная физика и наноэлектроника](Заруцька О.А.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Програмне забезпечення систем](Заруцька О.А.)

ІСТОРІЯ МІФОЛОГІЇ [Релігієзнавство] (Кривда Наталія Юріівна)

ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА [Психологія] (Ляшенко Ірина Валеріївна)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Середня освіта (Математика)] (Ляшенко Ірина Валеріївна)

ІСТОРІЯ ТЕАТРУ І КІНО [Філософія] (Огнєва Тетяна Костянтинівна)
ІСТОРІЯ ТЕАТРУ І КІНО [Культурологія] (Огнєва Тетяна Костянтинівна)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад] (Огнєва Тетяна Костянтинівна)

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Право] (Омельченко Вікторія Юріївна)

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ВЧЕНЬ [Культурологія] (Погорілий А.О.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Економічна кібернетика, Бізнес статистика] (Погорілий А.О.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Економіка підприємства] (Погорілий А.О.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [
Міжнародна економіка] (Погорілий А.О.)

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ [
Культурологія] (Руденко Сергій Валерійович)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 
[Філософія] (Руденко Сергій Валерійович)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
[Культурологія] (Руденко Сергій Валерійович)

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА
 
[Слов'янська філологія] (Русин Мирослав Юрійович)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Українська мова і література та західноєвропейська мова Літературна творчість та українська мова і література] (Русин Мирослав Юрійович)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [
Філософія] (Русин Мирослав Юрійович)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова] (Русин Мирослав Юрійович)

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ [Релігієзнавство] (Семикрас В.В.)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ [Культурологія] (Семикрас В.В.)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ [Політологія] (Семикрас В.В.)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ [Журналістика] (Семикрас В.В.)

Програми "Доктор філософії"

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ (
Бежнар Ганна Петрівна)
МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ (
Огнєва Тетяна Костянтинівна)
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (
Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ІНТЕГРАЛЬНА СКЛАДОВА СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ (
Кривда Наталія Юріівна)

Кафедра релігієзнавства

РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
(Задоянчук Оксана Олександрівна)

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 
[Економічна кібернетика] (Кондратьєва Ірина Владиславівна)
ІСТОРІЯ РАННІХ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ І КУЛЬТІВ 
(Кондратьєва Ірина Владиславівна, 
Шавріна Ірина Вілентинівна)

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ  РЕЛІГІЙНОСТІ
 (
Конотоп Людмила Григорівна)
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
(Конотоп Людмила Григорівна)
РЕЛІГІЙНІ  ТА ЕЗОТЕРИЧНІ ВЧЕННЯ (Конотоп Людмила Григорівна)
ІСТОРІЯ СЛОВЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 [Семестр 5] (Конотоп Людмила Григорівна)
ІСТОРІЯ СЛОВЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ  
[Семестр 7] (Конотоп Людмила Григорівна)
ЛЮДСЬКА СУБ`ЄКТИВНІСТЬ У ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЇ 
(Конотоп Людмила Григорівна)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА  У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
(Конотоп Людмила Григорівна)

ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ (
Нетецька Євгенія Валеріївна)
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
[Культурологія] (Нетецька Євгенія Валеріївна)

РЕЛІГЯ І НАУКА: ФОРМИ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ (
Пілецький Євген Анатолійович)

ХРИСТИЯНСТВО (Пасічник Олександр Сергійович)
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
[Біологія 2 курс] (Пасічник Олександр Сергійович)
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО [Біологія 3 курс] (Пасічник Олександр Сергійович)

РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТ. ТА СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ (Предко Олена Іллівна)

РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ’Я (Харьковщенко Євген Анатолійович, Пасічник Олександр Сергійович)
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(Харьковщенко Євген Анатолійович)

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ (
Шавріна Ірина Валентинівна)

РЕЛІГІЙНИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ (
Швед Зоя Володимирівна)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙНОГО МИСТЕЦТВА 
(Швед Зоя Володимирівна)
РЕЛІГІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ВІЙНИ ТА МИРУ 
(Швед Зоя Володимирівна)

Програми "Доктор філософії"

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА (Сарапін Олександр Васильович)
БУДДОЛОГІЯ (Сарапін Олександр Васильович)
ЕКУМЕНІЗМ: ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОЇ ЄДНОСТІ (Фенно Ірина Миколаївна)
ІСЛАМОЗНАВСТВО (Владиченко Лариса Дмитрівна)
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН (Пілецький Євген Анатолійович)
ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ І СМЕРТІ В РЕЛІГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ (Конотоп Людмила Григорівна)
СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ РЕГІЄЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (Предко Олена Іллівна)
РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (Харьковщенко Євген Анатолійович)
РЕЛІГІЯ І НАУКА: ВІД КОНФРОНТАЦІЇ ДО ДІАЛОГУ (Пасічник Олександр Сергійович)
СУЧАСНІ РЕЛІГІЇ СВІТУ 
(Шавріна Ірина Валентинівна)

Кафедра політології


ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
(
Внучко Світлана Миколаївна)
СОЦІАЛЬНО - ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ (Внучко Світлана Миколаївна)
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІТИЦІ (Внучко Світлана Миколаївна)

ПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛІСТИКА
(Внучко Світлана Миколаївна)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (Губерський Станіслав Антонович)
ПОЛІТОЛОГІЯ (Губерський Станіслав Антонович)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ
(Кирилюк Федір Михайлович)

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (Лященко Ірина Анатоліївна)
ПОЛІТОЛОГІЯ 
[Історія] (Лященко Ірина Анатоліївна)
ПОЛІТОЛОГІЯ [Біологія] (Лященко Ірина Анатоліївна)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ  
(Лященко Ірина Анатоліївна)

ЕТНОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА (Обушний Микола Іванович)
ЕТНОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА [Публічне управління та адміністрування](Обушний Микола Іванович)
ОСНОВИ ПАРТОЛОГІЇ (Обушний Микола Іванович)

ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ
(Петренко Вікторія Василівна)

ПОЛІТИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ (Половко Олена Олексіївна)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ (Половко Олена Олексіївна)

ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ (Стичинська Анна Броніславівна)
ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ 
(Стичинська Анна Броніславівна)

ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (Ткач Олег Іванович)
ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ (Ткач Олег Іванович)
ТРАНЗИТОЛОГІЯ (Ткач Олег Іванович)

ҐЕНДЕРНІ ПОЛІТИКИ (Тукаленко Інна Анатоліївна)
НЕКЛАСИЧНА ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ (Тукаленко Інна Анатоліївна)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ 
(Тукаленко Інна Анатоліївна)
СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ (Тукаленко Інна Анатоліївна)

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА (Федірко Іван Павлович)
ПОЛІТОЛОГІЯ [География](
Федірко Іван Павлович)
ПОЛІТОЛОГІЯ [Компьютерні науки] 
(Федірко Іван Павлович
)

ЕТНОПОЛІТИКА
(Хилько Микола Іванович)

Програми "Доктор філософії"

ІГРОВИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИКИ (
Лященко Ірина Анатоліївна)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (Хилько Микола Іванович)
ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ І СЕПАРАТИЗМ (
Хилько Микола Іванович)
ВЛАДА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ (Цвих Володимир Федорович)
 

Кафедра політичних наук

ВИБОРЧІ СИСТЕМИ [Політологія, аспірантура] (Гончарук Валерій Петрович)
ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ [Політичний менеджмент] (Гончарук Валерій Петрович)
ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ [Політологія] (Гончарук Валерій Петрович)
ПОЛІТОЛОГІЯ [Філософія] (Гончарук Валерій Петрович)

ПОЛІТИЧНА ІМІДЖЕЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНА МОВА [Політичний менеджмент] (Кляшторний Микола Данилович)

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ [Політологія] (Колюх Валерій Вікторович)
ПОЛІТОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ [Політологія] (Колюх Валерій Вікторович)
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ [Політологія] (Колюх Валерій Вікторович)

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ [Політологія] (Коршук Роман Миколайович)
ПОЛІТИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА [Політологія] (Коршук Роман Миколайович)

ВСТУП ДО ПОЛІТОЛОГІЇ [Політологія] (Малкіна Ганна Миколаївна)
ПОЛІТОЛОГІЯ [Культурологія] (Малкіна Ганна Миколаївна)
ПОЛТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
(Малкіна Ганна Миколаївна)


ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
[Практична політологія] (Олещук Петро Миколайович)
ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІТИЦІ 
[Політологія] (Олещук Петро Миколайович)
ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 [Практична політологія] (Олещук Петро Миколайович)

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
 [Політологія] (Петренко Ігор Ігорович)
МЕТОДИ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
[Теоретична політологія] (Петренко Ігор Ігорович)
ПОЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ [
Політологія] (Петренко Ігор Ігорович)

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ [Політологія] (Постригань Григорій Федорович)
ПОЛІТИЧНА ІМІДЖЕЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНА МОВА (2 частина ) ПОЛІТИЧНА МОВА [Політичний менеджмент] (Постригань Григорій Федорович)
ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ [Політологія] (Постригань Григорій Федорович)

ЗАГАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ [Політологія] (Салтовський Олександр Іванович)
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ [Політологія] (Салтовський Олександр Іванович)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
[Теорія політики] (Салтовський Олександр Іванович)

ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ [Політологія] (Федорченко Володимир Миколайович)
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ [Політологія] (Федорченко Володимир Миколайович)

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ [Політологія] (Шляхтун Петро Панасович)
СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ [Теорія політики] (Шляхтун Петро Панасович)
СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ [Політологія] (Шляхтун Петро Панасович)

Програми "Доктор філософії"

ВИБОРЧІ СИСТЕМИ (
Гончарук Валерій Петрович)
НЕКЛАСИЧНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ (
Федорченко Володимир Миколайович)
ПОЛІТИЧНА РИЗИКОЛОГІЯ (
Петренко Ігор Ігорович)
ПОЛІТИЧНА СЕМІОТИКА (
Олещук Петро Миколайович)
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА НАУКА В США 
(Малкіна Ганна Миколаївна)


Кафедра державного управління

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (для ДС) (Ситник Григорій Петрович, Миколюк Андрій Васильович)

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (денна форма, Ситник Григорій Петрович, Миколюк Андрій Васильович)
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (заочна форма, Ситник Григорій Петрович, Ткаченко Ігор Валентинович)
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (денна форма, Ситник Григорій Петрович, Ткаченко Ігор Валентинович)
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (денна форма, Ситник Григорій Петрович, Ткаченко Ігор Валентинович)
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (для ДС, заочна форма, Ситник Григорій Петрович, Ткаченко Ігор Валентинович)
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (для ДС, денна форма, Ситник Григорій Петрович, Ткаченко Ігор Валентинович)
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (для ДС, заочна форма, Ситник Григорій Петрович, Миколюк Андрій Васильович)
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (для ДС, денна форма, Ситник Григорій Петрович, Миколюк Андрій Васильович)
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (для ОР бакалавр, денна форма, Ситник Григорій Петрович, Миколюк Андрій Васильович)
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (для ОР бакалавр, заочна форма, Ситник Григорій Петрович, Миколюк Андрій Васильович)
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (для ДС, заочна форма, Ситник Григорій Петрович, Штельмашенко Анастасія Дмитрівна)
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (денна форма, Ситник Григорій Петрович, Штельмашенко Анастасія Дмитрівна)
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (заочна форма, Ситник Григорій Петрович, Штельмашенко Анастасія Дмитрівна)
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (ОР бакалавр, денна форма, Ситник Григорій Петрович, Штельмашенко Анастасія Дмитрівна)
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (заочна форма, Ситник Григорій Петрович, Штельмашенко Анастасія Дмитрівна)
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (денна форма, Ситник Григорій Петрович, Штельмашенко Анастасія Дмитрівна)
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (ОР бакалавр, денна форма, Ситник Григорій Петрович, Миколюк Андрій Васильович)
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (ОР бакалавр, заочна форма, Ситник Григорій Петрович, Миколюк Андрій Васильович)

 

КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА (Зубчик Олег Анатолійович)
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
(Зубчик Олег Анатолійович)

Євтушевська Ольга Володимирівна