Є

Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том перший. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 576с.

Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том другий. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 488с.

Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том третій. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 328с.

Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том четвертий. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – 440с.

Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навч. посібник. - К.: Вид. УАННП «Фенікс», 2003. – 280 с.

Єленський Віктор. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ – ХХІ століття. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2013. - 504с.

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – 488с.

Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416с.

Єрмоленко В. Оповідач і філософ: Вальтер Беньямін та його час. – К.: Критика, 2011. – 280с.

Єрн В.Ф. Сочинения . - М.: Изд-во «Правда», 1991. – 576 с.

Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 327с.

27с.