Напрями підготовки та спеціальності

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ

НА ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» 

Денна форма навчання (термін навчання 4 роки):

 • 031 - Релігієзнавство;
 • 033 - Філософія;
 • 034 - Культурологія;
 • 052 - Політологія;
 • 281 - Публічне управління та адміністрування.

Заочна форма навчання (термін навчання 5 років):

 • 033 - Філософія;
 • 052 - Політологія;
 • 281 - Публічне управління та адміністрування.


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

Денна форма навчання (термін навчання 2 роки):

 • 031 - Релігієзнавство;
 • 033 - Філософія (Освітня програма: "Філософія");
 • 034 - Культурологія;
 • 052 - Політологія;
 • 281 - Публічне управління та адміністрування (освітні програми "Публічне управління та адміністрування", "Державна служба").

Денна форма навчання (термін навчання 1,5 роки):

 • 033 - Філософія (Освітня програма: "Прикладна філософія").

Заочна форма навчання (термін навчання 2 роки):

 • 281 - Публічне управління та адміністрування (Освітні програми: "Публічне управління та адміністрування", "Державна служба").

Заочна форма навчання (термін навчання 1,5 роки):

 • 031 - Релігієзнавство;
 • 033 - Філософія (Освітні програми: "Філософія", "Прикладна філософія");
 • 052 - Політологія.


Навчання здійснюється  як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

Реквізити для перерахування коштів за навчання:

Одержувач: КНУ імені Тараса Шевченка

Банк одержувач: ДКСУ у м. Києві

ЄДРПОУ: 02070944

р/р: UA888201720313261002201014095


Вартість контрактного навчання складає
:

ОС «БАКАЛАВР»

Політологія:

 • денна форма навчання 31 500
 • заочна форма навчання 22 400

Філософія:

 • денна форма навчання 31 000
 • заочна форма навчання 22 400

Релігієзнавство:

 • денна форма навчання 31 000

Культурологія:

 • денна форма навчання 31 000

Публічне управління та адміністрування

 • денная форма навчання 34 100   
 • заочна форма навчання 22 400

 

ОС «МАГІСТР»

Політологія:

 • денна форма навчання 42 600
 • заочна форма навчання 29 800

Філософія / Прикладна філософія:

 • денна форма навчання 35 300
 • заочна форма навчання 24 900

Релігієзнавство:

 • денна форма навчання 35 300
 • заочна форма навчання 26 100

Культурологія:

 • денна форма навчання 35 300

Державна служба:

 • денна форма навчання 42 600
 • заочна форма навчання 33 600

Публічне управління та адміністрування:

 • денна форма навчання 41 000
 • заочна форма навчання 24 900