Напрями підготовки та спеціальності

 

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ

НА ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Освітній ступінь «Бакалавр»


Денна форма навчання (термін навчання 4 роки):

 • 031 - Релігієзнавство
 • 033 - Філософія
 • 034 - Культурологія
 • 052 - Політологія

Заочна форма навчання (термін навчання 5 років):

 • 033 - Філософія
 • 052 - Політологія

Освітній ступінь «Магістр»


Денна форма навчання (термін навчання 2 роки):

 • 031 - Релігієзнавство
 • 033 - Філософія
 • 034 - Культурологія 
 • 052 - Політологія
 • 074 - Публічне управління та адміністрування (освітні програми "Публічне управління та адміністрування", "Державна служба")

Заочна форма навчання (термін навчання2 роки):

 • 033 - Філософія
 • 052 - Політологія
 • 074 - Публічне управління та адміністрування (освітні програми "Публічне управління та адміністрування", "Державна служба")

 

Навчання здійснюється  як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

 

Вартість контрактного навчання складає:

ОС «Бакалавр»

Політологія:

 • денна форма навчання 25 000
 • заочна форма навчання 18 000

Філософія:

 • денна форма навчання 25 000
 • заочна форма навчання 18 000

Релігієзнавство:

 • денна форма навчання 25 000

Культурологія:

 • денна форма навчання 25 000

ОС «Магістр»

Політологія:

 • денна форма навчання 34 000
 • заочна форма навчання 24 000

Філософія:

 • денна форма навчання 28 000
 • заочна форма навчання 20 000

Державна служба:

 • денна форма навчання 34 000
 • заочна форма навчання 27 000

Релігієзнавство:

 • денна форма навчання 28 000

Культурологія:

 • денна форма навчання 28 000

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

 

На філософському факультеті здійснюється перепідготовка фахівців, саме здобуття другої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Магістр».

 

ОС «Магістр»

спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Термін навчання 2 роки, як на денній, так і на заочній формі навчання. Заяви приймаються від осіб, які мають диплом освітньо-кваліфікаційного рівня  «Магістр», «Спеціаліст», «Бакалавр» з будь-якої спеціальності. Для вступу складаються іспити:  

Денна форма навчання:

 • Публічне управління та адміністрування (вартість одного року навчання - 34 000 гр.)

Заочна форма навчання:

 • Публічне управління та адміністрування (вартість одного року навчання – 27 000 гр.)