Богачов Андрій Леонідович

Богачов Андрій Леонідович


Доктор філософських наук, професор


Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57


E-mail: a.bogachov@univ.net.ua

a.bogachov@gmail.com


Наукові інтереси: онтологія, феноменологія, філософська герменевтика, практична філософія.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Теорія пізнання», «Філософська герменевтика», «Філософія мови», «Досвід і рефлексія», «Фундаментальна онтологія М. Гайдеґера», «Теоретична і практична філософія».

Публікації:

Монографії:

Богачов А. Досвід і сенс. – К.: Дух і літера, 2011. – 333 с.

Розділи у монографіях:

Богачов А. Людина у сфері гуманітарного пізнання. – К.: Український центр духовної культури, 1998. –408 с.

Навчальні посібники:

Богачов А. Філософська герменевтика. – К.: Курс, 2006. – 405 с.
Богачов А. Онтологія розуміння (філософська герменевтика). Підручник для студентів філософського факультету. – К., 2021.

Наукові статті:

Богачов А. Відкритий політичний світ – прихований демократичний етос  // Філософська думка. – 2009. – № 1. – С. 80–95.

Богачов А. Леґітимація і людська ситуація // Філософська думка. – 2009. – № 5. – C. 34–48.

Богачов А. Можливість перекладу // Філософська думка. – 2010. – №  3. – С. 5–21.

Богачов А. Раціональна герменевтика Нового часу // Sententiae. – 2011. – Том XXV (№ 2). – С. 27–41.

Богачов А. Філософський початок герменевтики // Філософська думка. – 2011. – № 5. – С. 60–75.