Бойченко Михайло Іванович

Бойченко Михайло Іванович


Доктор філософських наук, професор


Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57


E-mail: boychenko_m@univ.net.ua

mykhai@ukr.net


Освіта:

- закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1994 р.)

- захист кандидатської дисертації – «Гра як соціально-філософська проблема (методологічний аспект аналізу)» (1997 р.), спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

- захист докторської дисертації – «Ціннісні та функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні (філософська концептуалізація)» (2012 р.), спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

Наукові інтереси: соціальна філософія, методологія соціального пізнання, сучасні соціальні теорії, теорія соціальних систем, філософія освіти, філософія політики.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Соціальна філософія», «Філософські теорії комунікації», «Методика викладання філософських дисциплін», «Раціональність і модерна людина».

Громадська активність:

- 1997-1998 рр. завідувач Науково-видавничим відділом філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

- 1997-1998 рр. відповідальний секретар «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія»;

- 2000-2001 рр. – відповідальний секретар журналу «Філософія. Антропологія. Екологія. Філософський альманах»;

- 2001-2006 рр. – головний редактор видавництва «ПРОМІНЬ»;

- 2003 р. – відповідальний секретар енциклопедичного словника «Філософський словник соціальних термінів»;

- 2003 р. – відповідальний секретар 6-ти томного видання «Філософія політики»;

- 2013 – по цей час – член редколегії журналу «Філософія освіти»;

- 2013 – по цей час – член редколегії журналу «Українська полоністика».

Публікації: автор 126 наукових та науково-методичних публікацій.