Рихліцька Оксана Дмитрівна

 

(21.03.1974 р., с.Шкло Яворівського р-ну Львівської обл.).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: o.rykhlytska@ukr.net,  o.rykhlytska@knu.ua

Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (1999р.) та аспірантуру філософського факультету (2003р.). У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологічна етика: традиції та сучасні тенденції».

З 2003 р. -2013 р. працювала на посаді асистента кафедри, з 2013 р. по теперішній час на посаді доцента кафедри етики, естетики та культурології.

Головні напрямки наукових досліджень:

-        Етика

-        Професійна етика

-        Екологічна етика

-        Екологія культури

-        Корпоративна етика

-        Народне мистецтво

Читає курси

-        Етика

-        Професійна  та корпоративна етика

-        Екологія культури та екологічна етика

-        Народне мистецтво світу

-        Прикладна культурологія

Співавтор  3 колективних навчальних посібників, 2 з грифом МОН. Загальна кількість наукових публікацій - 45

Вибрані наукові праці

  1. Моральні колізії сучасності// Етика. Естетика. [текст]: Навч. посібник./ за наук. ред. Панченко В. І. – К.: «Центр учбової літератури»,2014. –  С.163-188 /З грифом МОН/ (у співавторстві);
  2. Екологічна етика // Прикладна етика. Навч. посіб. / За наук ред. Панченко В. І.-К.: «Центр учбової літератури»,2012.- С.83-114 /З грифом МОН/, (у співавторстві);
  3. Основи корпоративної культури /Навчальний посібник /І.М. Ломачинська, О.Д. Рихліцька, Н.В. Барна/-К.:Україна»,2011. – С.12-92
  4. Екологія культури: ландшафтний підхід //Українські культурологічні студії. Збірник наук. праць – К.,  2017. – №1(1). – С.84-87;
  5. Екологічні проблеми в контексті онтології //Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. -М.:2014.-№12(71).-Ч.1.- С.265-270;
  6. Філософсько-культурологічне підґрунтя екології культури./ Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015.-Випуск 90(11), - К.: 2014, - С. 284-287;
  7. До питання  корпоративної етики сучасної організації.// Гуманітарний часопис  (№1), збірник наукових праць. - Харків, ХАІ.- 2011.-№1.- с.89-97;
  8. Екоетика і біоетика: у пошуках співвідношень. // Мультиверсум. Філософський альманах. //Збірник наукових праць.- К.,2011, c.64-78
  9. До проблеми етичної складової у професійній діяльності // Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання (Київ, 23–24 листопада 2017 року)– К. : ВПЦ "Київський університет", 2018.
  10. Морально-етичні проблеми інформаційного простору //Людина віртуальна: нові горизонти: зб.наукових праць.- Монреаль:CPM “ASF”,2018. С.23-26

Участь у наукових проектах

Науковий проект європейської комісії "Темпус", "Розвиток системи вищої освіти заради поліпшення соціального партнерства та конкурентноздатності гуманітарних наук" "HESDeSPI" (2007-2013)

Міжнародний науковий проект «Розвиток етичної освіти в вищій школі при підтримці ReSET-HESP (Open Society Institute – Soros Foundation),  (2004–2006)