Маслікова Ірина Ігорівна

МАСЛІКОВА ІРИНА ІГОРІВНА

(13.04.1974, м. Томськ, Російська Федерація).

Кандидат філософських наук, доцент.

Завідуюча кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua 

Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською


Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2000 р., аспірантуру на кафедрі етики, естетики та культурології — 2005, має свідоцтво Державного університету гуманітарних наук (РФ) про підвищення кваліфікації за напрямком «філософія» (2007 р.).

Працює в університеті з 2005 р.: асистент кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету.

Головні напрями наукових досліджень: проблеми соціальної етики, функціонування моралі в соціокультурному просторі, крос-культурні особливості та ціннісний вимір економічної діяльності. Викладає курси «Етика», «Українська та зарубіжна культура», спецкурси «Культурні інститути та менеджмент у сфері культури», «Етика та культура в міжнародному підприємництві». У 2005-2007 рр. брала участь у міжнародному проек¬ті «Розвиток етичної освіти у Вищій школі» (The HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching). Автор 20 наукових та науково-методичних праць.


Основні наукові праці:

1. Становление хозяйственной этики на путях концептуализации этико-экономического знания // Прикладная этика: метаэтические рефлексии. Сб. науч.статей в рамках проекта «Развитие этического образования в высш. школе». — Каунас, 2006.

2. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Культурні інститути та менеджмент у сфері культури» для студентів спеціальності «Філософія». — К., 2006.

3. До визначення поняття культурного інституту // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. — К., 2007. — № 12(25).

4. Суспільна мораль та колективний суб’єкт // Гуманітарні студії. Зб. наук. праць. КНУ ім. Тараса Шевченка. — Вип.3. — 2008.

5. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Етика» для студентів спеціальності «Філософія». — К., 2008.(у співавт.)