Гриценко Валентина Степанівна


(27.07.1951, м. Київ).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua

Curriculum Vitae

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка 1973 р., аспірантуру на кафедрі етики і естетики — 1984.

Працює в університеті з 1974 р.: викладач, ст.викладач підготовчого факультету для іноземних громадян, ст. викладач УІМВ, ст.викладач, доцент кафедри етики, естетики та культурології. У 1988-1991 рр. по лінії Державного комітету з народної освіти СРСР викладала у Народному університеті Китаю у КНР.

Головні напрями наукових досліджень: методологічні проблеми естетики і культурології, філософія культури. Здійснює наукове керівництво роботою аспірантів за спеціальностями «Естетика» та «Етика». Викладає курси «Естетика», «Українська і зарубіжна культура», спецкурси — «Естетосфера культури», «Схід у полікультурній картині світу».

Автор 1 монографії (у співавт.), 1 одноосібного навчального посібника та 5 — у спів¬авт., має більше 50 наукових та науково-методичних праць.

Основні наукові праці:

1. Людина і культура : навч. посіб. — К., 2000. — 368 с.

2. Естетичне в концептосфері особистості // Культура і сучасність. — 2004. — № 1.

3. Людина і Всесвіт у культурологічній аргументації // Практична філософія. — 2004, № 1.

4. Естетика: антроповідповідність як запорука актуальності // Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наук. праць. — К., 2006. — № 8 (21).

5. Естетосфера культури. Схід у полікультурній картині світу // Філософія: освітньо-професійний комплекс: Навч.-метод. посіб. — К., 2007.

Член підкомісії з культурології Міносвіти і науки України.

Нагороди:

нагороджена двома Почесними грамотами Київського університету, грамотою Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації, грамотою Міністерства освіти КНР.