• Домашня
  • Новини
  • ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ МАЙБУТНЬОГО: ПРИЧИНИ, СТРАТЕГІЇ ТА НАСЛІДКИ У НАУКОВІЙ І СПЕКУЛЯТИВНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ МАЙБУТНЬОГО: ПРИЧИНИ, СТРАТЕГІЇ ТА НАСЛІДКИ У НАУКОВІЙ І СПЕКУЛЯТИВНІЙ ПЕРСПЕКТИВІМіжнародна науково-практична конференція

 

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ МАЙБУТНЬОГО: ПРИЧИНИ, СТРАТЕГІЇТА НАСЛІДКИ

У НАУКОВІЙ І СПЕКУЛЯТИВНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Київ, 21–22 жовтня 2021 року Інститут проблем сучасного мистецтва

Національної академії мистецтв України (Київ, Україна)

Інститут польської філології

Зеленогурського університету (Зелена Гура, Польща)

Кафедра польської філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

Філософський факультет

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

Кафедра графіки

Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національноїакадемії наук України (Київ)

Польсько-український центр гуманітарних досліджень (Зелена Гура, Польща)

Інститут філософії Зеленогурського університету (Зелена Гура, Польща) Інституткультурології

Національної академії мистецтв України (Київ, Україна) Національнаакадемія мистецтв України (Київ, Україна)

У майбутньому людська цивілізація потенційно може зіткнутися з численнимиприродними, техногенними, соціальними і політичними викликами. Передбачення прийдешніх глобальних катаклізмів призводить не лише до формування песимістичних образівмайбутнього, а й породжує виклики для дослідників в їхніх пошуках шляхів виживаннялюдства.

На жаль, факт колосального технологічного прискорення, пов’язаного з динамічнимрозвитком наукових досліджень, не усуває екзистенційних загроз. Глобальний масштаб цього феномену вимагає поглянути на такий стан справ не лише з точки зору точних наук, а й гуманітарних і соціальних проєктів, зокрема літературних і художніх спекуляцій, щопоєднують перспективу наукового підходу з гіпотетичним реконструюванням потенційнихнаслідків.

Стає все більш очевидним, що глобальний масштаб проблем, що постали передлюдською цивілізацією, пов’язаний не лише з їхнім універсальним географічним охопленням,а й зі співіснуванням багатьох аспектів, що впливають на їхній розвиток. Ідеться протехнологічну еволюцію і її вплив на людину та суспільство. Звісно ж, важливим у цьомуконтексті є не тільки діагностувати джерело проблем, а й спроєктувати хід цих явищ і наслідки їхнього впливу на людину, культуру і цивілізацію в цілому.

Оскільки загрози, прогнозовані в майбутньому, будуть охоплювати чимало аспектів людського буття, соціальну інженерію і глобальне втручання у сфери існування нашої планети, важливим у цьому контексті є об’єднання зусиль усіх наукових сфер: природничих, соціальних і гуманітарних наук. Саме тому доповіді об’єднані у такі тематичні блоки:

АНТРОПОЦЕН І СТАН ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Забруднення навколишнього середовища, знеліснення, опустелювання, вимирання видів.

Проблеми джерел енергії, питної води і сировини. Війни за природні ресурси планети.

Цифрові екосистеми.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: РОЗВИТОК ЦИВІЛІЗАЦІЇ І РИЗИКИДЕГУМАНІЗАЦІЇ ЛЮДСТВА

Нові технології та їхній вплив на ринок праці і суспільство. Еволюціяполітичних і соціальних систем.

Мікро- та наносистеми як рушійні сили технологічних змін. Космічнідослідження.

ПОСТГУМАНІЗМ, ТРАНСГУМАНІЗМ І КУЛЬТУРА

Традиція і пошук ідентичності. Аксіологіямайбутнього.

Людина і сучасне мистецтво: грані нової реальності. Художнійдискурс постреальності.

Мистецтво в епоху пандемії.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ

Технологічні тренди в освіті. Культура в сучасних технологіях. Цифрове мистецтво: межі розумного.

Умови участі. Конференція відбуватиметься у змішаному режимі з використаннямплатформи ZOOM.

Проживання та харчування. Оргкомітет не бере на себе відповідальності за організаціюпроживання та харчування учасників конференції.

Витрати і оплата. Оплата, пов’язана з витратами на опублікування матеріалів конференції, становить 60 грн за сторінку представленого документа.

Реєстрація. Будь ласка, надішліть анкету і матеріали (тези) на електронні адреси:tarasenko.anna.88@gmail.com; ipsm2@ukr.net.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Публікація документів. Організатори планують опублікувати рецензованийпостконференційний збірник наукових статей, виданий Зеленогурським університетом(Польща).

Терміни. Тези доповідей приймаються до 15 вересня.