Павлова Олена Юріївна

     Доктор філософських наук, професор, професор кафедри  етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Спеціальність 09.00.08 - естетика

   Головні напрями наукових досліджень: антропологія уяви, проблема культурно-історичної динаміки естетичного, онтологічні засади естетичного досвіду, ґенеза структури людських здібностей.
  
   E-mail: olenapavlova@knu.ua, invinover19@gmail.com

    Сurriculum Vitae українською
   Сurriculum Vitae англійською

   Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2000 р., аспірантуру на кафедрі етики і естетики — 2003.

   Працює в університеті з 2007 р. — доцент кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету.

Головні напрями наукових досліджень: антропологія уяви, проблема культурно-історичної динаміки естетичного, онтологічні засади естетичного досвіду, ґенеза структури людських здібностей.

Викладає курси:

«Візуальні практики та комунікація»
«Основі поняття та концепції культурологічних досліджень»
«Наукові семінари з культурної антропології»
«Філософія та культура Постмодерну»
«Етика і естетика»
«Естетика»
«Українська і зарубіжна культура»
«Історія світової культури»

Автор більше 30 наукових статей.

Основні наукові праці:

1. Павлова О.Ю. Оптика режимів сигніфіації в постмодерністському концепті С. Леша: соціокультурний вимір // Наукові записки НАУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Том. 191.  – С. 13 – 18.

2. Pawlowa O. Transhumanizm w kontekscie odniesienia czlowieka do rzeczy // Rocznik Lubuski. – 2016. – Tom 42 (2). – 51 – 63.

3. Проблема загальності естетичного почуття у трансцендентальній естетиці Канта // Практична філософія. — 2000. — № 1.

4. Трансцендентальна здатність уяви в горизонті людської кінцевості // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. — Вип. 37. — К., 2001.

5. Феноменологічна інтерпретація умов здійснення естетичного досвіду: до проблеми зіткнення образів // Культура і сучасність. — 2005. — № 2.

6. Спроба естетичного обґрунтування трансцендентального статусу філософської антропології // Totallogy. Постнекласичні дослідження. — 2006. — № 15/16.

7. Ґенеза смаку в трансценденціях естетичного // Гуманітарні студії. Зб. наук. праць. — 2008. — Вип. 4.

    Основні наукові публікації:

1. Проблема естетичного досвіду в аналітичній естетиці // Мультиверсум. Філософський альманах. - вип. 6. – К., 2011. – 0, 5 д.а.

2. Механіка і телеологія тіла: раціоналізм в контексті культурних практик Нового часу // Вісник КНТУ „КПІ”. Серія: Філософія. Психологія. – К., 2011. – 0, 5 д.а.

3. До проблеми періодизації класичної естетики// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Випуск 107. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2012. – С. 31-34