Стоян Світлана Петрівнадоктор філософських наук, 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки)

 

доцент кафедри етики, естетики та культурології

кафедра етики, естетики та культурології

stoyan@knu.ua

Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Публікації

 1. Стоян С. П. Європейські коди сучасного українського символізму // Українські культурологічні студії. Збірник наукових праць. – 2020. ‑ № 1(6). – с. 94 – 98.
 2. Стоян С.П. Багатовимірність символічного всесвіту Романа Романішина / Збірник наукових праць «Культурологічна думка» № 16, ‑ К., 2019 ‑ с. 128 – 135.
 3. Стоян С.П. Проблема символу в теоретичних концепціях Й. Гете, Ф. Шиллера та К. Зольгера / Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» Вип. 147 (№8), Ч. 2 ‑ К., 2019 ‑ с. 153 – 157.
 4. Стоян С.П. Візуальні символи у первісній образності / Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» Вип. 135 (№8) ‑ К., 2018 ‑ с. 277 – 281.
 5. Стоян С.П. Філософсько–естетична теорія й образотворча практика символізму доіконоборчого періоду в культурі Візантії / Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» Вип. 128 ‑ К., 2018 ‑ с. 173 – 177.
 6. Філософсько-культурологічні аспекти аудіовізуального мистецтва другої половини ХХ ‑ ХХІ століття / С. П. Стоян // Практична філософія. – 2017. ‑ № 1. – с. 74 – 81.
 7. Образотворче мистецтво як символічна форма культури / С. П. Стоян // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. Вип. 28. – К., 2016. – с. 84 – 92.
 8. Символізм в українському образотворчому мистецтві ХХІ століття в контексті культури / С. П. Стоян // International Journal Euro-American Sceintific Cooperation (Hamilton). – 2015. ‑ № 8. ‑ с. 83 – 88.
 9. Этапы трансформации первобытного искусства в контексте символизма: философско-культурологический анализ / С. П. Стоян // Modern Science – Moderní věda. – Прага, 2015. ‑ № 01. ‑ с. 102-108.
 10. Образотворче мистецтво Північного Відродження у контексті культурних трансформацій / С. П. Стоян // Культура і сучасність. – 2015. ‑ № 1. – С. 23 – 25.
 11. Образотворче мистецтво Італійського Відродження у контексті культурних трансформацій: від символізму до реалізму / С. П. Стоян // Вісник НАКККіМ. – 2015. ‑ № 1. – С. 11 ‑ 14.
 12. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві: Монографія / С. П. Стоян – К.: Вид. «Міленіум», 2014. – 360 с.