Панченко Валентина Іванівна
(19.08.1949 р., с. Тарасівка Первомайського району Одеської обл.)

Професор кафедри, доктор філософських наук.

Кафедра етики, естетики та культурології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua

Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка 1974 р., аспірантуру кафедри етики і естетики — 1983 р.

Працює в університеті з 1975 року: старший лаборант лаборант, асистент кафедри етики і естетики, доцент, професор, завідувач кафедри етики, естетики та культурології. Викладає курси «Естетика», «Історія світової культури», «Культурологія», спецкурси «Проблема культурного синтезу (на матеріалі країн Латинської Америки)», «Мистецтво у контексті культури», «Людська особистість як естетичний феномен».

Головні напрями наукових досліджень: категоріальний апарат естетики, культурологічні аспекти художньої діяльності, культурні інститути та культурна політика, проблема культурного синтезу.

Здійснює наукове керівництво роботою аспірантів та докторантів кафедри. Є головою Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 університету, членом спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом Вченої ради філософського факультету. Брала участь у роботі експертної ради ВАК України з філософських дисциплін, є членом редакційних колегій наукових журналів та вісників з філософських та культурологічних проблем.

Автор 1, співавтор 2 монографій, 3 підручників, 4 навчальних посібників та 65 наукових та науково-методичних публікацій.

Основні наукові праці:

1. Мистецтво в контексті культури. — К., 1998.

2. Естетична діяльність та сфери її прояву. — К., 1996.

3. Естетична діяльність та її форми. Структура естетичної свідомості. Основні естетичні категорії. Історичні закономірності художнього розвитку. Художнє життя суспільства // Естетика. — К., 1991, 1997, 2006.

4. Ранні форми культури. Культура Стародавнього Риму // Левчук Л.Т., Панченко В.І., Шинкаренко О.В. Історія світової культури. — К., 1994, 1997, 1999.

5. Культура Латинської Америки // Левчук Л.Т., Гриценко В.С., Єфіменко В.В. Історія світової культури. Культурні регіони. — К., 1996, 2000.

Брала активну участь у роботі товариства «Знання» та «Товариства охорони пам’яток культури» України.

Нагороди:

Нагороджена двома Почесними грамотами Київського університету.