Коробко Маргарита ІгорівнаКоробко Маргарита Ігорівна
  (17.09.1990, м. Харків)
  Кандидат філософських наук
  Асистент кафедри етики, естетики та культурології
  Ауд. 320
  Тел. +38 044 239 34 79
  E-mail: m.i.korobko@knu.ua
  ORCID  https://orcid.org/0000-0003-4147-6286
  Google
Scholar:  hhttps://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=7EzUjh8AAAA&
user=7EzUjh8AAAAJ
  У 2013 р. отримала ОС «Магістр» з відзнакою на філософському
факультеті Київського національного університету імені Тараса
Шевченка; 2016 р. – закінчила аспірантуру на кафедрі етики, естетики
та культурології філософського факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. У 2016 р. захистила кандидатську
дисертацію на тему «Етичний проект “філософії об’єктивізму” Айн
Ренд». З 2019 року дотепер працює на посаді асистента кафедри
етики, естетики та культурології філософського факультету Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка.
Головні напрями наукових досліджень:
-        етика;
-        прикладна етика;
-        естетика;
-        культурологія.
Читає курси:
-        Етика
-        Зарубіжна культура
-        Професійна та корпоративна етика.
Загальна кількість наукових публікацій – 33, з них 12 статей.
Вибрані наукові праці:
Коробко М.І. Актуальність етики об’єктивізму Айн Ренд у контексті
сучасних трансформаційних процесів в Україні // Міжнародна наукова
конференція «Дні науки філософського факультету - 2016», 20-21 квіт.
2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський
[та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,
2016. – Ч. 5. – С. 30-32.
Коробко М.І. "Професійна етика", "Корпоративна етика" та "Етикет":
проблема розрізнення понять // Професійна та корпоративна етика на
сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання : матеріали
науково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року) /
редкол.: А. Є. Конверський та ін. – К. : ВПЦ "Київський університет",
2018. – С. 37-40.
Коробко М.І. Переосмислення ролі телесеріалів: розважальний
контент, засіб пропаганди чи міф // Українські культурологічні студії :
збірник наукових праць / гол. ред. А.Є. Конверський, - К.: ВПЦ
«Київський університет», 2018. - №2(3). – С. 65-69.
Коробко М.І. Літературно–філософські джерела художніх творів Айн
Ренд // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. –
Вип. 142 (No 3). Ч. 2. Філософські науки. – С. 73-78.
Коробко М.І. Провокації в мистецтві: сучасний український контекст //
Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143
(№ 4). Ч.2. Філософські науки. – С. 83-87.

Коробко Маргарита Ігорівна 
(17.09.1990, м. Харків) 
Кандидат філософських наук 
Асистент кафедри етики, естетики та культурології 
Ауд. 320  Тел. +38 044 239 34 79 
E-mail: m.i.korobko@knu.ua 
ORCID  https://orcid.org/0000-0003-4147-6286 
GoogleScholar:  hhttps://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=7EzUjh8AAAA&user=7EzUjh8AAAAJ 

Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

У 2013 р. отримала ОС «Магістр» з відзнакою на філософськомуфакультеті Київського національного університету імені ТарасаШевченка; 2016 р. – закінчила аспірантуру на кафедрі етики, естетикита культурології філософського факультету Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка.
У 2016 р. захистила кандидатськудисертацію на тему «Етичний проект “філософії об’єктивізму” АйнРенд». З 2019 року дотепер працює на посаді асистента кафедриетики, естетики та культурології філософського факультету Київськогонаціонального університету ім. Тараса Шевченка.

Головні напрями наукових досліджень:
-        етика;
-        прикладна етика;
-        естетика;
-        культурологія.

Читає курси:
-        Етика
-        Зарубіжна культура
-        Професійна та корпоративна етика.

Загальна кількість наукових публікацій – 33, з них 12 статей.

Вибрані наукові праці:
Коробко М.І. Актуальність етики об’єктивізму Айн Ренд у контекстісучасних трансформаційних процесів в Україні // Міжнародна науковаконференція «Дні науки філософського факультету - 2016», 20-21 квіт.2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський[та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,2016. – Ч. 5. – С. 30-32.
Коробко М.І. Професійна етика. Корпоративна етика" та Етикет:проблема розрізнення понять // Професійна та корпоративна етика насучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання : матеріалинауково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року) /редкол.: А. Є. Конверський та ін. – К. : ВПЦ;Київський університет",2018. – С. 37-40.
Коробко М.І. Переосмислення ролі телесеріалів: розважальнийконтент, засіб пропаганди чи міф // Українські культурологічні студії :збірник наукових праць / гол. ред. А.Є. Конверський, - К.: ВПЦ«Київський університет», 2018. - №2(3). – С. 65-69.
Коробко М.І. Літературно–філософські джерела художніх творів АйнРенд // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. –Вип. 142 (No 3). Ч. 2. Філософські науки. – С. 73-78.Коробко М.І. Провокації в мистецтві: сучасний український контекст //Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143(№ 4). Ч.2. Філософські науки. – С. 83-87.

 

Коробко Маргарита Ігорівна  (17.09.1990, м. Харків)  Кандидат філософських наук  Асистент кафедри етики, естетики та культурології  Ауд. 320  Тел. +38 044 239 34 79  E-mail: m.i.korobko@knu.ua  ORCID  https://orcid.org/0000-0003-4147-6286  GoogleScholar:  hhttps://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=7EzUjh8AAAA&user=7EzUjh8AAAAJ  У 2013 р. отримала ОС «Магістр» з відзнакою на філософськомуфакультеті Київського національного університету імені ТарасаШевченка; 2016 р. – закінчила аспірантуру на кафедрі етики, естетикита культурології філософського факультету Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка. У 2016 р. захистила кандидатськудисертацію на тему «Етичний проект “філософії об’єктивізму” АйнРенд». З 2019 року дотепер працює на посаді асистента кафедриетики, естетики та культурології філософського факультету Київськогонаціонального університету ім. Тараса Шевченка.Головні напрями наукових досліджень:-        етика;-        прикладна етика;-        естетика;-        культурологія.Читає курси:-        Етика-        Зарубіжна культура-        Професійна та корпоративна етика.Загальна кількість наукових публікацій – 33, з них 12 статей.Вибрані наукові праці:Коробко М.І. Актуальність етики об’єктивізму Айн Ренд у контекстісучасних трансформаційних процесів в Україні // Міжнародна науковаконференція «Дні науки філософського факультету - 2016», 20-21 квіт.2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський[та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»,2016. – Ч. 5. – С. 30-32.Коробко М.І. "Професійна етика", "Корпоративна етика" та "Етикет":проблема розрізнення понять // Професійна та корпоративна етика насучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання : матеріалинауково-практичної конференції (Київ, 23–24 листопада 2017 року) /редкол.: А. Є. Конверський та ін. – К. : ВПЦ "Київський університет",2018. – С. 37-40.Коробко М.І. Переосмислення ролі телесеріалів: розважальнийконтент, засіб пропаганди чи міф // Українські культурологічні студії :збірник наукових праць / гол. ред. А.Є. Конверський, - К.: ВПЦ«Київський університет», 2018. - №2(3). – С. 65-69.Коробко М.І. Літературно–філософські джерела художніх творів АйнРенд // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. –Вип. 142 (No 3). Ч. 2. Філософські науки. – С. 73-78.Коробко М.І. Провокації в мистецтві: сучасний український контекст //Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143(№ 4). Ч.2. Філософські науки. – С. 83-87.