Буцикіна Євгенія Олександрівна

асистент кафедри етики, естетики та культурології

  Буцикіна Євгенія Олександрівна

  (11.05.1990, м. Київ)

  Кандидат філософських наук

  Асистент кафедри етики, естетики та культурології

  Ауд. 320

  Тел. +38 044 239 34 79

  E-mail: butsykina@knu.ua

  ORCID https://orcid.org/0000-0002-4350-6103

  Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=E3PwCE4AAAAJ&hl=uk

  Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/A-9648-2019

  Сurriculum Vitae українською
                                      Сurriculum Vitae англійською

  У 2012 р. отримала ОС «Магістр» з відзнакою філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; 2015 р. – аспірантуру на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз». З 2015 дотепер працює на посаді асистента кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Головні напрями наукових досліджень:

-        естетика;

-        естетика довкілля (екологічна естетика);

-        історія та теорія культура;

-        культурологія;

-        історія та теорія дизайну.

Читає курси:

-        Естетика

-        Етика

-        Історія світової культури

-        Мистецтво в контексті культури

-        Екологічна естетика

-        Практикум «Менеджмент культурних проектів»

Співавтор виданих кафедрою навчальних посібників та програм. Загальна кількість наукових публікацій - 13.

Вибрані наукові праці:

Буцикіна Є. О. Епістемологічний вимір культури дизайну в межах історичних студій К'єтіла Фаллана // Українські культурологічні студії. – 2018. – № 2 (3). – С. 5 – 8.

Буцикіна Є. О. Теоретичне та методологічне обґрунтування культури дизайну // Українські культурологічні студії. – 2017. – № 1 (1). – С. 9 – 12.

Буцикіна Є.О. Проблематизація художньо-естетичного дискурсу в контексті аналізу сучасного українського мистецтва // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2017. Випуск 12, 274 с. - С. 34-39.

Буцикіна Є. О. Трансформація категорії "потворне" в межах постнекласичного естетичного дискурсу // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. - Випуск 3-4 (151-152). - К., 2016. - 208 с. - С. 146-154.

Буцикіна Є. О. «Естетичний аналіз літературно-критичних ідей Ж. Батая в межах концепції трансгресивного досвіду» // «Мультиверсум. Філософський альманах». № 8-9, 2014. Фахове видання. С. 148-158.

Буцикіна Є. О. «Трансгресія як конститутивний чинник літературно-критичної творчості Жоржа Батая» // «Гілея: Науковий вісник»: збірник наукових праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2014. - Випуск 89 (10). Фахове видання. С. 224-229.

Буцикіна Є. О. «Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу» // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. Випуск 23. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 130 с. Фахове видання. С. 3-11.