• Домашня
 • Новини
 • Підсумки конференції "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" (Фото)

Підсумки конференції "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" (Фото)

2 липня 2015 року на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась наукова конференція: "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства".

Організаторами конференції окрім філософського факультету виступили Науковий парк "Київський університет імені Тараса Шевченка" та Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

На пленарному засіданні виступили декан філософського факультету, академік НАН України, професор А.Є. Конверський, проректор з наукової роботи КНУТШ доктор фізико-математичних наук Я.В. Лавренюк, заступник декана філософського факультету з наукової роботи докт.філос.н. С.В. Руденко. В доповідях спікерів було озвучено результати науково-дослідної роботи філософського факультету в межах комплексної наукової теми №11БФ041-01 "Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства", а також були висвітлені перспективи та завдання наукової роботи на майбутнє.

В конференції заявили участь 65 учасників з різних освітньо-наукових інституцій України та Польщі:

 

 • Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Київ)
 • Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ)
 • Центр гуманітарної освіти НАН України (Київ)
 • Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (Київ)
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ)
 • Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (Київ)
 • Науково-дослідний інститут українознавства (Київ)
 • Національна академія внутрішніх справ (Київ)
 • Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)
 • Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського (Київ)
 • Національний інститут стратегічних досліджень (Київ)
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ)
 • Національний транспортний університет (Київ)
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)
 • Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ)
 • Громадська Організація "Міжнародний інститут гуманітарних технологій" (Київ)
 • Інститут кримінально-виконавчої служби (Київ)
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Київ)
 • ВМУРоЛ "Україна" (Київ)
 • Запорізький національний університет (Запоріжжя)
 • Харківська державна академія культури (Харків)
 • Харківський національный університет им. В. Н. Каразіна (Харків)
 • Прикарпатский национальный университет им. В.Стефаника (Івано-Франківськ)
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)
 • Львівський національний медичний університет (Львів)
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 • Хмельницький інститут соціальних технологій
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie (Варшава)
 • Ягеллонський університет) (Краків)

 

В межах конференції працювало 4 секції, на яких обговорювалися актуальні наукові проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства, філософських, культурологічних, політологічних, соціально-психологічних, економічних, правових аспектів гуманітарного розвитку України та вітчизняної гуманітаристики.